Logo-Volksbond-StreetCornerWork.jpg

Volksbond Streetcornerwork

In mei 2016 zijn Stichting Volksbond Amsterdam, Stichting Streetcornerwork en Stichting Projecten Streetcornerwork een bestuurlijke fusie aangegaan. De organisaties gaan samenwerken op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding. De drie stichtingen opereren als zelfstandige werkmaatschappijen onder de nieuw opgerichte stichting: Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork. BR-ND is gevraagd om te helpen een missie en visie te formuleren voor deze nieuwe organisatie.

Volksbond levert een positieve en bewuste bijdragen in het duurzaam verbeteren van het leven van hun cliënten. Ze hebben vijf woonlocaties in Amsterdam waar ze onderdak en ondersteuning bieden aan jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn er twee locaties voor dagbesteding en zinvolle activiteiten. Ook wordt er praktische hulp aan huis aangeboden voor cliënten die zelfstandig kunnen wonen.

Streetcornerwork werkt aan de positieverbetering van mensen die door een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Ze bevorderen een stabiele leefsituatie en bieden nieuw perspectief voor deze groep. Tegelijkertijd draagt de organisatie bij aan versterking van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Streetcornerwork gaat actief op mogelijke cliënten af, legt snel contact en werkt laagdrempelig en resultaatgericht. Zelfbewust, met oog voor de realiteit en op haar ‘eigen’ wijze.

Streetcornerwork is van een sterke speler in het veldwerk en wijkgericht werken. De Volksbond is sterk in (ambulante) begeleiding en wonen, met een heldere en vernieuwende kijk op cliëntparticipatie. Kortom: twee sterke merken onder één dak!