Er was eens.

Er was eens een narratieve methode met de naam Grassroots Storytelling. Het idee is om de medewerkers uit de operationele praktijk hun verhalen te laten vertellen. Met daarin de veelal verborgen thema’s die invulling geven aan de identiteit van de organisatie. Ook kunnen de themas en verhalen die zo boven komen mooie input zijn voor interne en externe communicatie. 

Je kunt het zien als de hedendaagse versie van het collectief geheugen van een organisatie, zoals dat vroeger in gedrukte publicaties werd vastgelegd. De medewerkers worden gestimuleerd om zelf verhalen te produceren, in blog of vlog vorm. De inhoud van deze verhalen kan geanalyseerd worden zodat de thematiek die verscholen zit zichtbaar wordt. Op deze manier wordt de ware identiteit op een dynamische en aantrekkelijke manier worden blootgelegd en ontwikkeld.

Deze manier van storytelling zetten wij in op een manier die volgt op en samenhangt met onze 23plusone methode. 


Aanpak in 3 fases 

  1. In fase 1 (Writing the Story) ontdekken we en schrijven we het verhaal. Met elkaar. Alle betrokkenen, intern en eventueel ook extern, worden uitgenodigd om hun input te geven voor het merkverhaal. Middels workshops wordt alle input verwerkt tot een aantal inspirerende themas. Alles wordt uiteindelijk gedocumenteerd in een Trinity, Heart and Story.
  2. In fase 2 (Internalising the Story) nodigen we de medewerkers uit om hun eigen verhalen te vertellen over de themas. Deze verhalen worden intern (en eventueel ook extern) gedeeld en dienen als inspiratie en activatie. De verhalen kunnen inhoudelijk en geografisch gerubriceerd worden en dit kan weer vertaald worden naar infographics. Zodat er op meta niveau de inhoud ontsloten wordt. 
  3. In fase 3 (Living the Story) zijn de thema's verder geborgd en verankerd in de dagelijkse routines. De verhalen gaan door en fungeren als een spiegel van de organisatie.   

Onderdelen van Grassroots Storytelling Programma

  • Themas: Middels 23plusone ontdekken we de strategische themas in het bedrijf. Waar gaan de verhalen uit de organisatie over? Waar zouden ze over moeten gaan? 
  • Ambassadeurs: Wie zijn de ambassadeurs in de organisatie. Wie wil uit zich zelf verhalen gaan vertellen? Hoe gaan we de ambassadeurs stimuleren om hun verhalen te gaan vertellen. Hoe gaan we ze trainen om goede verhalen te schrijven? 
  • Platform: Een laagdrempelig platform om de verhalen op te delen. Moet er mooi en aantrekkelijk uitzien. Eenvoudig te bezoeken qua interface en eenvoudig om verhalen op te plaatsen. 
  • Redactie: De verhalen zullen veelal geredigeerd worden. Ze zullen gestructureerd moeten worden. Van foto's voorzien en als het om video gaat zal er vaak ge-edit moeten worden alvorens het op het platform geplaatst kan worden. 
  • Bereik: Stimuleer mensen, binnen en/of buiten de organisatie, om het platform te bezoeken, de verhalen te lezen, te reageren en zelf hun eigen verhalen te gaan vertellen.