ENGLISH

BR-ND started working with St Antonius back in 2006, a firm partnership which still holds till today. Back in 2006 St. Antonius Ziekenhuis and Mesos Medisch Centrum were about to merge and become one of the largest top clinical medical centres in the Netherlands.

Over the years BR-ND has been supporting St Antonius with various assignments in the field of brand positioning & portfolio strategy, brand architecture and the verbal and visual expression of the brand, including new logo and symbolism.

Our work included interviews with all key internal and external stakeholders, online research to involve all employees, co-creation sessions to define the brand strategy and housestyle development. Over the years we have been involved with the creation of several sub-brands such as St Antonius Cardicare, a centre for cardiological medical services, St Antonius Alnatal, a centre for mammacare and St Antonius Sportsclinic, a centre for sports related injuries.  

In 2016 - 10 years after the unique cooperation started - we are glad to support St Antonius with redefining the brand strategy, in view of an updated corporate strategy and another merger with Zuwe Hofpoort hospital in Woerden.  

NEDERLANDS

BR-ND en St Antonius Ziekenhuis begonnen de samenwerking in 2006, een unieke relatie die ook vandaag nog voortduurt. Terug in 2006 stonden het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Mesos Medisch Centrum aan de vooravond van een volledige fusie en werden daardoor een van de grootste top klinische medische centra in Nederland.  

BR-ND heeft het St Antonius gedurende de jaren ondersteund met diverse opdrachten op het gebied van merkpositionering, merkportfoliostrategie, merkarchitectuur en de verbale en visuele expressie van het merk, inclusief logo en symboliek.

Ons werk omvatte interviews met alle sleutelfiguren in de interne en externe wereld, online onderzoek om alle medewerkers te betrekken, co-creatie sessie om de merkstrategie te bepalen en door te vertalen naar huisstijl. Gedurende de jaren heen zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse sub-merken zoals St Antonius Cardicare, topzorg voor hartonderzoek in Blaricum, St Antonius Alnatal, topzorg voor zwangerschap en geboorte en St Antonius Sportsclinic, topzorg bij sportblessures. 

In 2016 - 10 nadat deze unieke samenwerking startte - zijn wij blij om het St Antonius opnieuw te ondersteunen met herijken van de merkstrategie. Dit in het licht van een nieuwe organisatiestratie, missie en visie en opnieuw een fusie, ditmaal met Zuwe Hofpoort in Woerden.

antoniusziekenhuis1