Zes topklinische Nederlandse ziekenhuizen* versterken in 2007 hun samenwerking en zijn de uitdaging aangegaan om het eerste nationale ziekenhuismerk in Nederland te worden. We zijn gevraagd om een aantrekkelijk nieuwe merk te ontwikkelen. Uitdaging was om alle beslissers van de zes ziekenhuizen te betrekken. We hebben een merkarchitectuur ontwikkeld die de merkkracht overhevelt en versterkt tussen de merken. En we hebben een merkidentiteit ontwikkeld die de organisatiestrategie vooruit stuwt en de eenheid versterkt.

BR-ND heeft diverse instrumenten en een samengestelde aanpak gevolgd om merkpositionering, merkportfolio, naamgeving en vormgeving te ontwikkelen in nauw overleg met opdrachtgevers uit de zes ziekenhuizen. Santeon heeft als doel om de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen te verhogen door middel van transparante en klant centrische innovatie. De zes ziekenhuizen houden hun eigen identiteit, maar worden in toenemende mate verenigd door het Santeon paraplumerk. 

Inmiddels bestaat Santeon 10 jaar. 


Six premier Dutch hospitals* intensify in 2007 the cooperation and initiated a quest of creating the first national hospital brand in the Netherlands. We were asked to develop an appealing brand by engaging all decision makers from the six hospitals involved. We defined a brand architecture that transfers brand equity between brands. And we create a brand identity that pushes strategy forward and unlocks brand appeal.

BR-ND put her tools and intertwined approach of positioning, portfolio, naming and design at place to develop the Santeon brand in co-creation with the decision makers. Santeon sets goal to improve the quality of Dutch healthcare by means of client-centric innovation. The hospitals will keep their own identity, but are increasingly unified under the Santeon umbrella.

* Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina-ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, St. Antonius Ziekenhuis