Posts by Alexander Koene
#BigThankYou

2017 has been a successful year for BR-ND in many respects. Not only has our team and business continued to grow, more importantly, we have been able to support many new clients with meaningful brand and culture development. Our 'emotive' way of working, which combines design thinking with branding, a concept we have been pioneering during the last decade, is increasingly being recognized as the way to go. We are grateful that more and more clients have selected us for our doings.

Read More
Ready to boost yourself this summer?

While people enjoy their holidays and most business goes in relax mode, it's the perfect period to take some time to soak up insights and inspiration from the 23plusone Lab. On the 6th of July we are organising a Summer School on Emotive Branding in Amsterdam.

Read More
Alexander Koene
Tussen Meer en Minder

We leven in een consumptiemaatschappij. We werken om in onze vrije tijd goederen en diensten te consumeren. Dat bevredigt geen basisbehoefte, maar geeft wel status en identiteit. Kapitalisme streeft naar permanente groei, bedrijven moeten meer produceren en mensen meer consumeren. 

Read More
Alexander Koene
Our new team mate

Danishwara Nathaniel, you can call him Dan, is a recent graduate from Amsterdam University College. He just obtained his Bachelor's degree in Social Sciences. His interests in Sociology and Anthropology can be a research and problem-solving tool in emotive branding issues. Being a researcher, Dan likes to read variety of books from different genre, theories, and nations. He is very much aware that reading is an essential part of producing knowledge; a window to a new world.

Read More
Alexander Koene
We moeten vrijen, dansen en rennen

Happiness is maakbaar. Je kunt er zelf veel aan doen. Zelfs als het door omstandigheden even tegen zit, kun je er voor zorgen dat je je snel weer beter voelt. Door te vrijen, dansen of rennen komen er sapjes in je brein waardoor je je happy voelt. Die 'happy juices' gaan je hele lichaam door. Elke cel wordt er gelukkig door. Positieve initiatieven maken blij.

Read More
Alexander Koene
Winter School

In a half-day workshop on February 18th, we share our expertise on Emotive Branding with 23plusone and help you apply it to your business. For everyone who is interested in giving meaning to their brand and spreading happiness in this social age. 

Read More
Alexander Koene
Hoe ver ga jij met verleiden?

Waar trek jij de lijn als het gaat om onbewuste beïnvloeding?

Marketing is een vakgebied van mensen die aan de succeskant van de maatschappij leven.

Vlotgebekte professionals die overtuigend hun ideëen verkondigen, slimme strategiëen presenteren, niet wars zijn van experimenten met nieuwe technieken en over het algemeen goed op de hoogte van wat er in de wereld te koop is. Ook van kennis hoe je onbewust kunt beinvloeden, zelfs als dat tegen het belang van de klant ingaat. Maar hoe ver ga je daar in mee om niet in conflict met je geweten te komen?

Read More
Alexander Koene
Summercourse 'Boost your Culture!'

De wereld verandert sneller dan ooit. Nieuwe technologieën, nieuwe media, nieuwe toetreders, fusies en nieuwe verdienmodellen. De nieuwe generatie werknemers heeft andere verwachtingen van werk, relaties en waarden. In deze tijd van transparantie kun je niet meer naar buiten beloven wat je van binnen niet waar kunt maken.

Read More
Alexander Koene
Help! Ik word toch niet links?

Vaak vragen onze opdrachtgevers naar het rendement van investeringen in merken. De vragensteller, meestal een ervaren manager op een hogere positie net onder de Raad van Bestuur, daagt ons dan uit te komen met een financiële onderbouwing om aan te tonen dat investeren in merken bedrijfseconomisch te rechtvaardigen is. Maar, is dat niet hetzelfde als vragen naar het nut van de liefde, het rendement van kinderen of de zin van cultuur?

Read More
Purpose is geen merkenkunstje

Sterke industrialisatie en uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering; de temperatuur stijgt, watertekort komt vaker voor en voedsel wordt schaarser. De wereldbevolkingsgroei zet door, basis hygiene en gezondheid zijn een groeiende uitdaging. De kloof tussen arm en rijk vergroot alsmaar en roept vragen op over eerlijke verdeling van geluk en gelijke kansen voor iedereen. Deze misstanden zorgen voor bezorgdheid, onrust en activisme bij brede lagen van de bevolking, want de sociale media op onze mobieltjes doen hun werk steeds beter.

Read More
Alexander Koene
Waar gaat het met merkstrategie naar toe?

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Nieuwe technologie beinvloedt ons gedrag. Stonden we in de 18e eeuw nog het land te bewerken, in de 19e eeuw gingen we massaal de fabriek in. Tijdens de na-oorlogse groei kregen we televisies en keken we steeds meer naar reclame. Zo ontstonden grote vaak internationale merken. Inmiddels zijn we de fabrieken weer uit en verlenen we diensten. Het internet kwam in ons leven en zijn we mobiel, 24/7 met elkaar verbonden, delen we met vrienden en de rest van de wereld wat we doen, waarin we geloven en zijn we hard op weg naar ‘the internet of things’. De wereld om ons heen verandert, waar gaat dat met het merk naar toe?

Read More
Alexander Koene
Hoe krijgt de bankier zijn reputatie weer terug?

Het afgelopen lange weekend was ik op vakantie bij mijn ouders. Samen met mijn broer en zoon een heerlijk paasweekend hoog in Franse alpen, verse sneeuw, zon, lekker even ver weg van mijn dagelijkse branding praktijk. Tijdens de borrel en avondeten hebben we over van alles gesproken. Ook over de bizarre ontwikkelingen in de financiele sector. Het was mijn ouders opgevallen dat ik in mijn geschreven stukjes het af en toe niet kan nalaten uit te halen naar de financiele sector. 'Zou je dat nu wel doen? Het zouden jullie potentiele opdrachtgevers kunnen zijn’, vroeg mijn vader enigszins bezorgd.

Read More
ROI. Een concept zonder waarden?

Wint het rendementsdenken de strijd van het goed en kwaad?

We leven gelukkig in een ‘vrije’ markt. Net zoals velen ben ik ervan overtuigd dat dit een waardevolle vorm van marktwerking is. De welvaart lijkt goed te gedijen bij een markt met gelijke kansen voor iedereen. Onze wetgever zet de morele piketpaaltjes, de waarden waarbinnen we het spel moeten spelen. Binnen dat speelveld gaat het in het bedrijfsleven over het rendement van investeringen. Zelf doen of uitbesteden? Hoeveel geld kost het en wat levert het op? Des te meer, des te beter. Einde discussie, toch?

Tot enkele decenia geleden hadden we in de maatschappij allerlei morele zuilen met ethische opvattingen. Over goed en kwaad...

Read More
Alexander Koene
Profit is my Purpose

We gebruiken in het brand marketing vak veel termen die nogal verwarrend zijn voor niet-ingewijdenen. En bovendien hebben veel termen nogal wat overlap in hun betekenis. De laatste jaren hebben een aantal mooie nieuwe termen ons vak verder verrijkt. Ik heb het hier specifiek over de positieve ontwikkeling dat meer organisaties steeds vaker aandacht geven aan hun maatschappelijke rol.  Ik denk aan termen als 'Purpose', 'Why' (Uit de Gouden Cirkel van Simon Sinek), 'High Ideals' (van Jim Stengel) of de Social Mission van Unilever. 

Read More
Alexander Koenebr
Not Money But Purpose Stupid

Are we in business for the money? Are the numbers more important than the purpose? Are humans a means for production? Is all we do justified by the bottom line? Are brands mere constructs to sell more? Since when did business forget we are human? 

Read More
Alexander Koene
Boost your culture!

Op zoek naar een wervelend event om je waarden te activeren? Zijn missie, visie en kernwaarden bepaald en moeten ze gaan leven? Of staan ze nog in de steigers en moeten ze worden herijkt of verrijkt? Sta je voor de uitdaging om een nieuwe strategische koers te gaan varen? En wil je met je medewerkers de dialoog aangaan over het bestaansdoel?

Read More
Alexander Koene