Merkstrategie

Merkstrategie is in de huidige tijd wel wat anders dan toen de term eind vorige eeuw zijn intrede deed. Het heeft zich ontwikkelt van positionering, slagregel en reclame campagne naar iets wat veel meer een sociaal proces is en wat gaat over belevenis, cultuur, gedrag, rituelen en de ontwikkeling van maatschappelijke toegevoegde waarde.  

Evolutie van merkstrategie.

In de afgelopen eeuw heeft het begrip merk en merkstrategie zich steeds verder ontwikkeld door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ging het na de industriële revolutie om identificatie van producten en diensten, in deze 'sociale' tijd gaat merkstrategie steeds vaker over betrokkenheid en positieve ervaringen. Mensen hebben sympathie voor organisaties met een duidelijk bestaansdoel; merken die hun maatschappelijke verantwoording naar klanten, medewerkers en leveranciers durven te nemen. Het internet biedt alle transparantie en de mogelijkheid voor ieder die dat wil om over merken en organisaties te communiceren. Merkstrategie is nu vooral ook een 'sociaal' proces geworden.

Merkstrategie van binnen naar buiten.

In de vorige eeuw was merkstrategie vooral gericht op het bewerken van klanten om hun voorkeur op te wekken. Herkenbare en aansprekende vormgeving, naamgeving en diverse soorten van communicatie en promotie, maar natuurlijk ook distributie en prijsstelling, waren de belangrijkste instrumenten om voorkeur te realiseren. Tijdens de opkomst van de massa media zoals televisie, radio en bladen, was merkstrategie er vooral op gericht om mentale dominantie in het brein van de consument te realiseren. Door hoog frequente reclame werd bekendheid er min of meer in geramd. Tegenwoordig is merkstrategie ook iets wat de interne medewerkers, freelancers, leveranciers, etc. aangaat, omdat het vooral ‘gedrag’ is wat concrete invulling geeft aan het merk en de merkervaring. Internal branding is daarom nu belangrijker dan ooit. In de huidige transparante tijd is het niet verstandig om naar buiten toe iets anders te beloven, dan wat de organisatie van binnen uit te bieden heeft.

Positief gedrag als merkstrategie.

De mensen en hun dagelijks gedrag zijn het merk geworden. Bovendien weten we dat als mensen gelukkig zijn, ze harder en beter werken. Daarom zijn gelukkige organisaties succesvoller. Als de mensen niet gelukkig en gedreven zijn, is het onmogelijk naar buiten toe aantrekkelijk te zijn. Bovendien willen mensen werken bij organisaties die ergens voor staan, die de wereld een beetje beter en mooier maken. Zulke organisaties hebben een aantrekkelijk bestaansdoel (purpose). Dit is de nieuwe realiteit bij het ontwikkelen en activeren van merkstrategie. 

Kortom, merkstrategie is in deze nieuwe sociale tijd heel wat anders dan wat het vroeger was. Van huisstijl en reclame campagne met als doel het innemen van een dominante breinpositie bij de diverse doelgroepen, het het zich ontwikkeld naar een sociaal proces van cultuurontwikkeling, gedrag en maatschappelijke toegevoegde waarde. 

Merkstrategie bestaat uit verschillende onderdelen waar invulling aan gegeven moet worden. 

  1. Maatschappelijk doel

  2. Merkpositionering

  3. Merkportfolio

  4. Internal Branding

  5. Merkrelaties

  6. Merkexpressie

 

1. Maatschappelijk doel

Hoe voegt je organisatie waarde toe aan de maatschappij? En waarom is dat belangrijk? Hoe draag je merk bij aan het geluk van mensen en waarom ben je daar trots op? Wat maakt het de moeite waard om elke dag voor uit je bed te komen? Je bestaansdoel is een belangrijk startpunt voor de merkstrategie. 

2. Merkpositionering

Merkpositionering differentieert het ene product of dienst van het andere, zelfs wanneer ze functioneel gelijk zijn. Daarom is het belangrijk een onderscheidende, aantrekkelijke en geloofwaardige positionering te ontwikkelen in de hoofden van alle stakeholders. Differentiatie werd in het massa mediatijdperk gezien als een belangrijk startpunt van merkstrategie. In deze sociale tijd is het nog steeds belangrijk, maar ligt de inhoudelijke invulling van de positionering niet meer alleen bij de organisatie maar steeds meer bij externe belanghebbenden. 

3. Merkportfolio

Wat te doen als je niet met één, maar met meerdere merken te maken hebt? Eén sterk merk bouwen is immers al ingewikkeld genoeg. Toch hebben de meeste organisaties een merkportfolio boordevol met merken, submerken, productmerken en namen. Soms ontstaan uit fusies en overnames, soms door innovaties, en soms door ... nou ja, door wat eigenlijk? Om efficiënt en effectief het merkportfolio te beheren is een goed doordachte merkportfoliostrategie nodig. Al was het maar vanwege de beperkte middelen.

4. Internal branding

Als bedrijfscultuur de menselijke emoties op een positieve manier raakt, dan leidt dat tot gewenst gedrag. Het nastreven van een hoger doel (purpose) en emotionele dynamiek zorgt voor gelukkige organisaties en betere bedrijfsresultaten. Veel CEO's weten dat hun merk essentieel is voor verbinding, maar vaak wordt vergeten een proces te volgen wat de mensen betrekt en inspireert, zodat de merkstrategie van alle mensen wordt.

5. Merkrelaties

Wie zijn de ambassadeurs buiten je eigen organisatie waar je de merkstrategie mee kunt bouwen? Denk aan beïnvloeders waar je bijzondere relaties mee kunt ontwikkelen. Mensen die zich uit eigen beweging geroepen voelen je te helpen omdat ze het bestaansdoel van je organisatie omarmen. 

6. Merkexpressie

Onderdeel van de merkstrategie is ook de keuze voor naamgeving van het corporate merk en eventuele sub- of productmerken. Dit gaat ook over het hanteren van domein beschrijvingen, slogans en andere verbale expressies. Tot slot is de visuele expressie (ontwerp, kleur, vorm, huisstijl, etc.) van belang om de juiste gevoelens op te wekken.   


Vier stappen om succesvol een merkstrategie te ontwikkelen

1. Betrek je interne en externe mensen voordat de merkstrategie bepaald is.

Merken worden gemaakt door het gedrag van mensen in relatie tot de maatschappij. Dit gedrag moet uiteindelijk overeenstemmen met de merkstrategie. Door mensen van te voren te betrekken, nemen de kansen dat mensen het gewenste gedrag gaan vertonen, aanzienlijk toe. Op basis van dialoog en input van de mensen - binnen en buiten de eigen organisatie - wordt de emotionele dynamiek en intrinsieke ambities van de organisatie blootgelegd.

2. Ontwikkel je merkstrategie door samenwerking met een afvaardiging van de mensen waar het om gaat.

Nadat de interne en externe emotionele dynamiek is vastgelegd in stap 1, is het tijd om met elkaar scenarios voor de merkstrategie te gaan verkennen. Het beste kan dit gedaan worden door gebruik te maken van diverse vormen van intelligentie tijdens een creatieve workshop. Deelnemers zijn afgevaardigden van alle onderdelen van de organisatie, dus niet alleen de marketeers.

3. Vertaal de merkstrategie naar activering.

Nadat een aansprekende merkstrategie gezamenlijk ontwikkeld is, zal dit allerlei vernieuwende initiatieven oproepen. In overleg met elkaar wordt bepaald wat er aangepast of ontwikkeld moet worden op het gebied van visuele, verbale en gedragsexpressie. Verder zal een emotioneel aantrekkelijke merkstrategie impuls gaan geven aan innovatie van producten en diensten.

4. Monitor en rapporteer de ontwikkelingen.

Door het aanstellen van een merkstrategie board kan de vooruitgang regelmatig besproken en bijgestuurd worden. In deze board zitten afgevaardigden vanuit de hele organisatie. Op basis van onderzoek naar de feiten, word vooruitgang geëvalueerd en wordt sturing gegeven aan de prioriteiten en benodigde investeringen en activiteiten. 

 

Interesse in ontwikkelen van merkstrategie met 23plusone?  Admap van WARC.