.sqs-simple-like .like-count:before {color: #EF4836;} .sqs-simple-like:hover .like-count:before {color: #96281B;} .sqs-simple-like.clicked .like-count:before {color: #96281B;}
Aantrekkelijke cultuur als basis van een aantrekkelijk merk

Aantrekkelijke cultuur als basis van een aantrekkelijk merk

De mensen zijn het merk. Immers, in een transparante wereld kun je niet meer buiten beloven, wat je binnen niet waar maakt. Het gaat erom wat je doet, niet om wat je roept. Daarom is employer branding nu belangrijker dan ooit. Maar, hoe zit het met de samenwerking tussen HR en Marketing? En is er wel aansluiting tussen corporate branding en employer branding?

HR maakt de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling door. Van een silo die zich vooral bezighoudt met transactionele zaken zoals werving, salarissen, pensioenen, beoordelingen en vakantieregelingen, zien we dat HR steeds vaker een strategische rol krijgt bij het ontwikkelen van een positieve cultuur. “Culture eats strategy for breakfast” is een vaak gehoord en overtuigend uitgangspunt. Maar hoe bouw je zo’n aantrekkelijke positieve cultuur? Wat is de relatie met het merk? En wat kun je er als CEO aan doen?

technical-recruiting-techniques-to-attract-top-talent.jpg

Nu de economie sterk aantrekt en bedrijven investeren in ontwikkeling en groei, is het aantrekken en behouden van toptalent een hoge prioriteit voor leidinggevenden. Meestal ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij HR. Volgens de PwC 20e jaarlijkse CEO-enquête zijn Innovatie en Human Capital de twee grootste prioriteiten en maakt 77% zich zorgen over de beschikbaarheid van talent - een stijging van 14% ten opzichte van hetzelfde onderzoek in 2014. CEO’s maken zich dus echt zorgen dat het steeds moeilijker wordt om talent aan te trekken en te behouden. Dit betreft vooral ook de ‘fit’ van die getalenteerde hoogvliegers met de cultuur van de organisatie. En zonder gemotiveerde en positief betrokken medewerkers is het uitbouwen van concurrentievoordeel, het aanpassen aan de marktontwikkelingen en operationele excellentie gewoon onmogelijk.

Het aantrekken van toptalent als grote zorg van de CEO

Terwijl die CEO’s zich kennelijk vooral zorgen maken over het top-talent, gaat het volgens ons om de gehele organisatie, met alle ‘gewone’ mensen die daarbij horen, als basis voor het succes. Natuurlijk zijn er de movers en shakers binnen het bedrijf die de verandering op gang brengen, maar als niet het geheel op samenhangende manier in beweging komt, zal de gewenste ontwikkeling of transformatie niet goed uit de verf komen.

Maar even terug naar de CEO’s en hun zorgen rond het top-talent. Voor potentiële kandidaten is het best moeilijk om te beoordelen of ze wel goed passen bij de cultuur en ambities van de organisatie. Continuïteit, salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn echt niet meer voldoende om aantrekkelijk te zijn. Jong talent wil tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer werken voor de grote corporates als Shell, ABNAMRO of Unilever. Niet alleen zijn sterk hiërarchisch georiënteerde bedrijven waarbij bazen het voor het zeggen hebben uit de gratie, ook bedrijven die alleen bestaan om de financiële behoeftes van aandeelhouders te bevredigen, zijn steeds minder populair. Millennials geven een stuk minder om zekerheid, een goed salaris en pensioenvoorzieningen. Zij zijn steeds meer op zoek naar zelfontwikkeling, vrijheid en betekenis voor maatschappij en milieu.

Overtreffen van de verwachtingen van top talent is een hele klus

Het verbinden van de cultuur en ambities van de organisatie met wat toekomstig talent zoekt, is best een uitdaging en betekent vaak een grote verandering van het individuele gedrag en de inrichting van collectieve systemen. En daar komt employer branding om de hoek kijken. Het employer brand staat voor de uitdaging om aantrekkelijke, authentieke en betekenisvolle ervaringen op alle medewerker contactpunten te activeren. Wanneer dit goed gedaan wordt, helpt een employer brand om de juiste talenten aan te trekken en vergroot het de kans dat zij zich ontwikkelen tot loyale, productieve en geïnspireerde medewerkers. En wie wil dat nu niet?

Tegenwoordig heeft HR dus de taak om een dusdanig positieve werknemerservaring en -beleving te ontwikkelen, dat het ook echt aantrekkelijk is voor huidige en toekomstige werknemers. Ontwikkeling van zo’n employer brand houdt in dat je de ambities, thema's, behoeften, wensen en gedrag laat aansluiten aan de medewerkers die je wenst te werven en te behouden, kortom geen makkelijke opgave. Vooral ook als de mensen in de C-suite zelf niet helemaal meer zijn aangesloten bij wat er in de ‘gewone’ wereld leeft en hun eigen gedrag niet meer aantrekkelijk is voor de rest van de organisatie.  

Medewerkersbetrokkenheid blijft maar teleurstellend laag

Misschien is het wel de grootste opgave voor een organisatie om te transformeren naar een omgeving met een intrinsiek inspirerende energie. Een omgeving die mensen echt gelukkig maakt, waardoor hun plezier en productiviteit sterk wordt verhoogd. Immers, een ‘geïnspireerde’ medewerker is meer dan tweemaal zo productief als een tevreden medewerker en meer dan driemaal zo productief als een ontevreden medewerker. Terwijl er over het algemeen maar zo’n één op de acht medewerkers bruisend van positieve energie aan het werk is. En ondanks dat er al decennia lang wordt geïnvesteerd in het verhogen van die medewerkersbetrokkenheid, blijft die betrokkenheid over het algemeen teleurstellend laag.

Met een pingpongtafel en een fruitschaal ben je er nog niet

Het belang om een positieve werkervaring en -omgeving te creëren voor huidige en toekomstige medewerkers wordt inmiddels wel breed geaccepteerd. Maar het ontwikkelen en intern activeren van zo’n aantrekkelijk employer brand houdt meer in dan het plaatsen van een pingpongtafel en het aanbieden van fruit bij de lunch. Er moet budget en tijd worden vrijgemaakt voor het duurzaam bouwen aan de cultuur. Ziet de CEO de waarde daarvan? Is de relatie duidelijk tussen een inspirerende omgeving, aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en de bottom line? Of overheerst de korte termijn gedachte die Fokke en Sukke al lang geleden ridiculiseerden: “En de cultuuromslag? Die is donderdag de 17e om half vier.”

Bij BR-ND werken we de laatste jaren voor een aantal snel groeiende opdrachtgevers die de uitdaging hebben om internationaal toptalent aan zich te binden. Er is één ding waar ze het allemaal echt over eens zijn: succesvol bouwen van een employer brand neemt tijd en energie en kan niet alleen door HR worden gedaan. Het betrekken en samen optrekken met Marketing vanaf het eerste begin is echt nodig, en de CEO zal zelf een sturende en beslissende rol moeten spelen tijdens het hele traject.

Wij zien zes randvoorwaarden om een aantrekkelijk employer brand te ontwikkelen:

1. De CEO als voorman
Het moet vanaf het begin duidelijk zijn hoe besluitvorming plaatsvindt en wie verantwoordelijk is voor het traject. Er is natuurlijk geen betere voorman van het employer brand dan de CEO zelf. Maar het meenemen en betrekken van de overige medewerkers, het veiligstellen van het budget, en het organisatiebreed omarmen van het employer brand zal niet goed lukken zonder een aangewezen eindverantwoordelijke vanuit HR of Marketing.

2. Employer branding staat niet los maar is onderdeel van corporate branding
Zelfs als het corporate merk verouderd of onaantrekkelijk is, moet employer branding natuurlijk worden opgebouwd en samenhangen met het corporate brand. Anders is het verwarrend voor medewerkers en de markt en versterkt het elkaar niet. Gebruik dus de bestaande activa die het merk heeft en bouw daarop door. De geloofwaardigheid van het employer brand hangt af van hoe HR en marketing samenwerken om een werkervaring te creëren die bij het merk klopt. En als het goed uitgevoerd is, zal het employer brand gaan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het corporate brand. In de hoofden van de mensen in buitenwereld loopt dat allemaal in elkaar over en is er natuurlijk maar één merk.

3. Betrek alle afdelingen
Stel vanaf het begin een projectteam samen met deelnemers uit alle belangrijke afdelingen van het bedrijf. Zorg dat niet alleen HR en marketing erbij zitten, maar denk ook aan R&D, productie en sales. Het is belangrijk dat uiteindelijke elke formele en informele leider binnen het bedrijf het belang van een aantrekkelijk employer brand begrijpt en er actief aan gaat bijdragen. Betrek ze dus zoveel mogelijk vanaf het allereerste begin. Laat het projectteam regelmatig de voortgang rapporteren aan de CEO en zijn topteam. Zet het zoveel mogelijk op als een organisatiebreed traject.

4. Activeer het employer brand met een team enthousiastelingen
Zodra de employer brand strategie duidelijk is en de belangrijkste afdelingen aan boord zijn, heb je voorstanders van uit alle afdelingen nodig om het employer brand intern te activeren en uit te rollen. Om echt impact te hebben, heb je een sterke groep mensen nodig die zich aan het project heeft toegewijd, die deel uitmaken van de hele traject. Investeer dus in regelmatige sessies, roep het hele team vaak bij elkaar en neem elkaar mee in het traject. Doe dit niet steeds in een inspiratieloze vergaderzaal, maar ga naar buiten of naar een inspirerende plek. Geef je mensen uit het team taken en verantwoordelijkheden. Het is niet alleen de discussie over de inhoud die mensen verbindt, ook een leuk inspirerend proces met duidelijke milestones brengt mensen tot elkaar en zorgt voor verbinding en positieve energie.

5. Zorg dat je organisatie een mooie purpose heeft
Geld verdienen, succes hebben, carrière maken en status krijgen is maar een onderdeel van waarom mensen willen werken. Mensen zijn tegenwoordig ook op zoek naar autonomie, talentontwikkeling, en hun eigen individualiteit. In tegenstelling tot vele babyboomers is persoonlijk financieel gewin niet meer zaligmakend; millennials, de talenten van de toekomst, zoeken de voldoening om bij te kunnen dragen aan een mooiere en betere wereld. Een wereld met kansen en welvaart voor alle mensen en waarbij productiemiddelen op een meer duurzame manier worden ingezet. De vraag hier is dus hoe je bedrijf bij gaat dragen aan iets wat echt de moeite waard is. Dit grijpt terug naar punt 2; is je corporate brand purposeful?

6. Vergeet niet dat het over mensen gaat
Het employer brand heeft als doel om mensen emotioneel te binden en daardoor succesvol te zijn bij het werven en behouden van talentvolle medewerkers dat het beste geschikt is voor je bedrijf. HR begrijpt heel goed wat er emotioneel van belang is voor medewerkers, en marketing weet hoe aandacht te trekken, te overtuigen met doelgerichte communicatie, en memorabele ervaringen te creëren bij elk contactpunt van de employee journey. Samen kunnen HR en marketing mensen in beweging brengen. Zorg dus veelvuldig voor heel gerichte interne en externe activiteiten om het employer brand te activeren.

Wanneer HR en marketing echt gaan samenwerken aan een employer brand strategie, gaan ze er uiteindelijk voor zorgen dat de organisatie er naar gaat leven door er (on)bewust elke dag mee bezig te zijn. Zo draagt het employer brand bij aan een positieve inspirerende cultuur. Top talent wil er werken en de mensen die er al zijn werken harder, zijn creatiever en gemotiveerder en zorgen voor gelukkige klanten. Een hele opgave, maar het kan!

Kim Cramer PhD
Alexander Koene

Ready to boost yourself this summer?

Let's do it!


It's summer!!!

Okay, almost ;) But we have our flipflops and sunglasses ready for tropical temperatures. While people enjoy their holidays and most business goes in relax mode, it's the perfect period to take some time to soak up insights and inspiration from the 23plusone Lab. On the 6th of July we organise a Summer School on Emotive Branding in Amsterdam. If you're curious how to boost yourself, your brand or your team, we're ready to share our knowledge and expertise with you!

In this workshop you'll…
… discover the science behind the 23plusone method on emotive transformation
… be working on the emotive profile of a project of your choosing
… learn about our proven methods for transformation into a happy culture
… get to know other professionals in and outside your field
… have fun with awesome people

Price for this workshop, including workshop materials, drinks and your own set of 23plusone cards is €123,10 ex VAT. 


Are you interested or know a friend, colleague or client who is?
Let us know! Contact us at welcome@br-nd.com.

You would do us a great pleasure by forwarding this invitation or post it on your Social Media channels.

Happy sunny days!

Kim, Alexander & Ezra
BR-ND | Emotive Transformers

Spring School!

Spring School!

Spring season, school season! On the 9th of May we give another Spring School about Emotive Branding. Want to learn more about the 23plusone method? We want to share our knowledge and expertise with you and there are still spots open..

In this workshop you…
… will discover the science behind the 23plusone method
… will be working on the emotional profile of a project of your choosing
… will learn our proofed methods for transformating to a happy culture
… will learn from other professionals
… will have fun with awesome people

Are you interested or know a friend, colleague or client that is?
Let us know and sign up!

Tussen Meer en Minder

Tussen Meer en Minder

We leven in een consumptiemaatschappij. We werken om in onze vrije tijd goederen en diensten te consumeren. Dat bevredigt geen basisbehoefte, maar geeft wel status en identiteit. Kapitalisme streeft naar permanente groei, bedrijven moeten meer produceren en mensen meer consumeren. De 20e eeuw ging om meer en veel werd beter. 

Toen meer te veel was.

Groter, efficiënter, en meer aandeelhouderswaarde. Opeens ontplofte de meer bubbel. Met meer kwam het tot een grote stop. En gingen we voor minder. We werden ons bewust dat meer niet goed was. Dat meer problemen veroorzaakt. Milieuvervuiling door meer, oneerlijke verdeling van meer, eigenbelang door meer. Allemaal narigheid door meer.

Gingen we voor minder.

Terug naar de basis. Een simpel leven. Minder vervuiling, minder verpakkingen, minder luxe. Duurzamer, menselijker. Authentiek, oprecht en eerlijk. Terug naar de basis. Terug naar dichtbij.   

De crisis lijkt voorbij. We balanceren tussen meer en minder. We willen meer mogelijkheden, meer gemak. Maar wel met minder franje en overbodigheden. Te veel minder maakt het leven saai en ongemakkelijk, te veel meer leidt tot excessen. Het duiden van dat wat mooi en belangrijk is, helpt mensen en geeft sturing aan het leven tussen meer en minder. Het helpt organisaties met meer focus. Ze kunnen dan meer doen aan minder. Ze kunnen dan JA zeggen tegen NEE.

Met minder meer willen zeggen.

Ook onze klanten formuleren hun nut. Hun 'ding' krachtig en aansprekend verwoord. De balans tussen meer en minder.

Wij houden van de natuur. Natuur laat je leven. En wij laten de natuur leven (Natuurmonumenten). Wij geloven dat ieder mens het verdient om zijn professionele talenten en prestaties te maximaliseren (RAET). Wij verrijken het leven met onvergetelijke herinneringen (Tenzing Travel). Samen zorgen voor kwaliteit van leven (St. Antonius Ziekenhuis). Alle mensen in Amsterdam aangenaam verrassen (GVB). Wij houden er van de spelregels van de markt te veranderen (Platform161). Minder woorden die zoveel meer zeggen. 

Doe jij ook minder, zodat ik meer van je hou?

Alexander Koene - BR-ND Emotive Transformers

Van liefde voor je poes naar de maatschappij.

Van liefde voor je poes naar de maatschappij.

Is er steeds meer maatschappelijk onrecht of was het er altijd al? Zien we er de laatste tijd meer van door alle open en sociale communicatiekanalen? Opmerkelijk is dat grote merken steeds vaker openlijk positie nemen tegen discriminatie, racisme en ander onrecht.  

Merken communiceerden vroeger vooral over product kenmerken en voordelen. Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Of Sheba. Pour dire je t'aime. (Van mijn poes dan). Het ging altijd over het product en de gerelateerde emoties die het merk probeerde op te roepen. Als brand marketeers deden we er veel aan om de behoeftes van de klant goed te begrijpen. We kropen onder de huid van de consument en met branding speelden we daarop in. Relevante snaren raken. Product kenmerken verbinden met gevoel. 

Toen was er Benetton. United Colors. 

In 1982 begon het. Benetton ging opeens over racisme, discriminatie en de wenselijkheid van diversiteit. Had niet zo veel met het product te maken. Of toch wel? Veel kleuren kleding? Het was fotograaf Oliviero Toscani die toen voor veel opschudding en afkeuring zorgde binnen de traditionele merkenwereld. De afkeuring was echter geheel wederzijds. Toscani had en heeft vermoedelijk nog steeds een afkeer van de schijnheiligheid van de conservatieve merkenwereld en gaf daar vaak uiting aan. Hij stelde echt iets ter discussie. 

Als jonge merkenman was ik toen best jaloers op Benetton. Dat waren tenminste grote onderwerpen en er was grote moed voor nodig zoiets uit te dragen. Mijn toenmalige bazen bij Mars, BAT en P&G hadden helemaal niet zo'n visie op de maatschappij. Of ze hielden het goed voor zich. Het was ongepast om maatschappelijke, politieke en morele overtuigingen te koppelen met het werk. Laat staan met het merk. 

Fast forward naar 2017

35 jaar verder. Ik krijg net een mail van Airbnb. #weaccept 

In reactie op recente maatregelen om vluchtelingen uit de USA te weren, neemt AirBnB stelling. De boodschap spreekt voor zich. Benetton's maatschappelijke boodschap is nog steeds relevant en hard nodig. 

Ook bouwmarktketen Lumber 84 neemt een duidelijk politiek standpunt met een prachtige film over de Mexicaanse muur. Neemt 5 minuten van je tijd maar is meer dan de moeite waard van het kijken.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De commercial van Audi tijdens de Superbowl gaat over gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Unilever maakt zich wereldwijd hard voor duurzaamheid en eerlijkheid over wat er in de producten zit.  Travis Kalanick, CEO van Uber, nam ontslag uit de presidentiële economische adviesraad. Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Uber en Apple en nog tientallen andere bedrijven uit Silicon Valley nemen openbaar stelling tegen de afgekondigde migratieban. Om redenen die weer alles met de oorspronkelijke boodschap van Benetton te maken hebben.  

Commerciële merken als moreel kompas

Al deze ontwikkelingen overdenkend ben ik best blij dat zo veel organisaties duidelijk positie nemen en zich massaal inzetten tegen maatschappelijk en moreel onrecht. Het domein wat eerst voorbehouden was aan politieke partijen , mensenrechten en charitatieve instellingen wordt nu steeds meer ingenomen door commerciële merken.

Ik hoop dat al dit merkengeweld voor een beetje tegenwicht zorgt tegen het oprukkende populisme, nationalisme, discriminatie en racisme. 


Alexander Koene
BR-ND Emotive Transformers

 

Autumn School 2016 - November 3rd

In a half-day workshop on November 3rd, we share our expertise on Emotive Branding with 23plusone and help you apply it to your business. For everyone who is interested in giving meaning to their brand and spreading happiness in this social age. 

BR-ND Office, Vijzelstraat 68, Amsterdam

Secure you spot at tinyurl.com/br-ndstore. For questions or additional information: welcome@br-nd.com.

Wonderful Indonesia

Wonderful Indonesia

Wonderful Indonesia, het land waar mijn roots liggen. Waar mijn ouders opgroeiden tot ze op 10 en 12-jarige leeftijd met de boot naar Nederland verhuisden. Een ongelooflijke reis, zeker vanuit deze moderne tijd bekeken. Zonder ooit buiten Java gereisd te hebben, zonder via social media al van alles te weten over hun nieuwe thuisland, gingen ze noodgedwongen het avontuur aan, die twee gezinnen waarin zowel mijn vader als mijn moeder tot de kleintjes behoorden. Met respectievelijk 5 en 11 kinderen...

Baas in Contact monitor

Gelukkige en tevreden klanten door gelukkige en tevreden klantcontactmedewerkers. Het klinkt logisch. Toch zijn er grote verschillen in de manier waarop bedrijven hun klantcontactcentra inrichten en organiseren. Hoe zij deze afdeling waarderen en medewerkers stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en het beste voor hun klanten te bieden. De Baas in Contact monitor die in oktober 2016 start, is een initiatief van FINTREX in samenwerking met beroepsvereniging CCMA en wordt uitgevoerd door BR-ND en Totta Research. Klantcontactcentra met meer dan 50 medewerkers kunnen aan dit onderzoek meedoen.

Onze klanten zijn belangrijk. Als er iets is dat bedrijven de afgelopen crisisjaren geleerd en omarmd hebben, is het wel dat de klant echt centraal moet staan bij alles wat je doet. Immers, tevreden klanten zijn cruciaal voor het succes van je onderneming. Zij zijn niet alleen afnemers van je producten en diensten, maar ook je grootste levende reclamebord. Andersom kunnen ontevreden klanten een nega­tieve impact hebben op je reputatie, zeker in deze transparante tijd van internet en social me­dia. Medewerkers die direct contact hebben met je klanten, zijn dan ook ontzettend belangrijk. Zij kunnen het sentiment van klanten maken of breken. Gek genoeg wordt het belang van het klantcontact center binnen organisaties vaak onderschat. Terwijl het zo belangrijk is, want wie komt er dichter bij de klant dan de klantcontact medewerker?

Hoe beoordelen zij hun werkgever als het gaat om de manier waarop zij worden gefaciliteerd en gestimuleerd? Hoeveel vrijheid en waardering krijgen zij? Hoeveel ruimte voor talentontwikkeling? Maar ook, hoe gelukkig voelen zij zich op de werkvloer? En hoeveel hou­den zij eigenlijk van hun bedrijf? Ook de e-NPS (employee Net Promotor Score) wordt geme­ten: raden medewerkers anderen aan om bij de organisatie te komen werken? Deelnemers kans om de Baas in Contact te worden, de nummer 1 op de ranglijst van aantrekkelijke werknemers in de branche.

Summer School July 21

Summer School July 21

In a half-day workshop on July 21 2016, we share our expertise on Emotive Branding with 23plusone and help you apply it to your business. For everyone who is interested in giving meaning to their brand and spreading happiness in this social age. 

BR-ND Office, Vijzelstraat 68, Amsterdam

For questions or additional information: welcome@br-nd.com.

Our new team mate

Our new team mate

Danishwara Nathaniel, you can call him Dan, is a recent graduate from Amsterdam University College. He just obtained his Bachelor's degree in Social Sciences. His interests in Sociology and Anthropology can be a research and problem-solving tool in emotive branding issues. Being a researcher, Dan likes to read variety of books from different genre, theories, and nations. He is very much aware that reading is an essential part of producing knowledge; a window to a new world. He applied knowledge through his writing. Dan is always on the look out for new experiences, new people to learn from, and new stories. 

If there is only one thing you should know about him is that he is an avid traveller. Born and raised in Jakarta, Indonesia, he developed an interest in going abroad and discovering new cultures early on in life. At age 21, Dan has lived in four countries in different continents by himself: Indonesia, Malaysia, Turkey, The Netherlands. Travelling is a passion for this little boy. As he cannot sit still, let alone settling in. Dan needs to always be on the move. Travelling, like reading a book, also feeds into his curiosity in discovering new ways of living/thinking, giving him new stories to think about. 

With this background and experiences, Dan hopes to bring diversity of background and new ways of thinking to the team. 

If you want to know where he is at the moment and follow his adventures check out his Instagram:  https://www.instagram.com/danathaniel/

Otherwise ask him questions at danathaniel@br-nd.com

Dan also has a Facebook page for his photography: https://www.facebook.com/danishwaranathanielphotography

We hired a hockey nerd to help out Alexander!

We hired a hockey nerd to help out Alexander!

Ezra Bakker is a field hockey nerd, storyteller and still studying Communications in Rotterdam. Working on his thesis at 23plusone to finally graduate in February of next year. During his time as a student he actively is coaching and training field hockey players of all ages. Even when the season is over this nerd doesn’t stop teaching youngsters how to play the game he loves. At Sportways he has led camps in Amsterdam, Dublin and Cape Town.

Another passion of Ezra is stories. He is convinced that telling stories is the most important way to communicate with people. Since he was a little kid he always is looking for the new funny, interesting and inspirational story out there.

Living of collecting or searching for stories is a little hard if you don’t share them with people who want to hear it and that is what he is going to do at 23plusone. Collecting awesome stories and bringing them out there for everyone to see, love and share so the network grows exponentially. If you want to hear my whole story or tell me yours, please feel free to call or mail!

+31 6 10 68 20 47
ezra@br-nd.com
Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam

Spring School Emotive Branding

Spring School Emotive Branding

In a half-day workshop on April 12th, we share our expertise on Emotive Branding with 23plusone and help you apply it to your business. For everyone who is interested in giving meaning to their brand and spreading happiness in this social age. 

BR-ND Office, Vijzelstraat 68, Amsterdam

Secure you spot at tinyurl.com/br-ndstore. For questions or additional information: welcome@br-nd.com.

We moeten vrijen, dansen en rennen

We moeten vrijen, dansen en rennen

Happiness is maakbaar. Je kunt er zelf veel aan doen. Zelfs als het door omstandigheden even tegen zit, kun je er voor zorgen dat je je snel weer beter voelt. Door te vrijen, dansen of rennen komen er sapjes in je brein waardoor je je happy voelt. Die 'happy juices' gaan je hele lichaam door. Elke cel wordt er gelukkig door. Positieve initiatieven maken blij.

Bij veel organisaties is de behoefte aan geluk hoog. Werk is voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Recent onderzoek van Gallup toont aan dat zo'n 8 van de 10 medewerkers niet positief betrokken is bij het werk. Ze werken louter voor het geld. En zo'n 3 van de 10 medewerkers werkt actief tegen. Mensen doen niet wat ze eigenlijk zouden willen doen. Ze zeggen ook niet wat ze denken. Ze volgen instinctief het gedrag van het collectief. Een nobeler doel dan geld verdienen is er meestal ook niet. Niet opvallen, doe wat je moet doen en volg de bedrijfsreglementen. Zelfs hechte vriendschappen op het werk zijn ongewenst. Werk is voor vele mensen een functionele noodzaak. Dag in dag uit, jaar in jaar uit. Een aaneenschakeling van routines waarin uiteindelijk iedereen ongelukkig wordt. Volgens het CBS en TNO loopt 1 op de 7 werknemers met burn-out klachten rond. We proberen zulke organisaties weer in beweging te brengen. Ze een doel te geven wat de moeite waard is. We proberen gedrag te stimuleren waar medewerkers en klanten gelukkig van worden. We geven ze een merk waar ze trots op kunnen zijn. En als dat lukt, daar word ik dan weer gelukkig van.

Een van mijn beste vrienden ligt sinds enige maanden in scheiding van zijn vrouw. Een nare ervaring waar ik zelf een jaar of 6 geleden ook doorheen ben gegaan. Mijn vriend was er de hele tijd mee bezig, hij verweet zichzelf van alles, hij was boos, maakte zich zorgen, was vol onbegrip en hij voelde zich alleen en verlaten. Zijn leventje vol huwelijkse routines was ingestort.

Toen ik jaren geleden zelf min of meer in de goot lag - zo voelt zo’n vechtscheiding - was mijn vriend er voor me. Hij nam me lekker mee uit eten, we scheurden in zijn vintage Porsche of we voeren op zijn boot over het IJsselmeer. Dit keer wilde ik er voor hem zijn. Ik heb hem als sports trainer/coach gestimuleerd om te gaan hardlopen. Eerst heel langzaam en voorzichtig. Stukkie wandelen en dan joggen. Maar wel meerdere keren per week. En heel langzaam opvoeren. Na een paar maanden loopt hij nu makkelijk 5 soms 6 of 7 km in een tempo wat ik als personal trainer maar net kan bijhouden. Na zo’n half uurtje sporten vraag ik hem hoe hij zich voelt. Hij kan dan niet geloven dat hij zich nog kort daarvoor zo verdrietig voelde.

Ik weet het zeker, geluk is maakbaar. Maar je moet er wel zelf wat aan doen.

Bron:
Gallup State of the Global Workplace
CBS en TNO Burnout klachten

Winter School

Winter School

In a half-day workshop on February 18th, we share our expertise on Emotive Branding with 23plusone and help you apply it to your business. For everyone who is interested in giving meaning to their brand and spreading happiness in this social age. 

BR-ND Office, Vijzelstraat 68, Amsterdam

Secure you spot at tinyurl.com/br-ndstore. For questions or additional information: welcome@br-nd.com.

Advanced Class 3 September 2015

Advanced Class 3 September 2015

Do you want to use 23plusone commercially? Become part of the 23plusone network of Licensed Friends?

Sign up for Advanced Class to be trained to operate commercially with 23plusone.

Secure your spot at br-ndstore.com/products/advanced-class

You'll learn everything about our 23plusone network of Licensed Friends and about the conditions to join.

BR-ND Office, Spaces, Vijzelstraat 68, Amsterdam

€246,00 (ex VAT) incl. workshop materials, lunch & drinks. Please note that the workshop is free if you become Licensed Friend.

Summer School - Workshop Emotive Branding 28 August 2015

Summer School - Workshop Emotive Branding 28 August 2015

In a half-day workshop, we share our expertise on Emotive Branding with 23plusone and help you apply it to your practice. For everyone who is interested in giving meaning to your brand and spreading happiness in this social age. 

BR-ND Office, Vijzelstraat 68, Amsterdam

Secure you spot at tinyurl.com/br-ndstore. For questions or additional information: welcome@br-nd.com.

Natuurmonumenten in beweging

Natuurmonumenten in beweging

Een nette meneer in een grijze jas. Zo werd het merk Natuurmonumenten omschreven. Door het publiek, maar vandaag ook door Wieger van Beek, brand manager bij Natuurmonumenten, die ons uitlegt wat het beeld is dat veel mensen hebben van de natuurorganisatie. Het is april 2014. ‘Ons’ zijn Alexander Koene en Kim Cramer van BR-­ND. We worden ingewijd in de successen en uitdagingen van Natuurmonumenten. De organisatie is in transitie. Wieger en zijn collega Simone Lubbers (samen gaan zij over ‘het merk’) vertellen ons over de vragen waar de vereniging voor staat. De grote merkvraag is...

Hoe ver ga jij met verleiden?

Hoe ver ga jij met verleiden?

Waar trek jij de lijn als het gaat om onbewuste beïnvloeding?

Marketing is een vakgebied van mensen die aan de succeskant van de maatschappij leven.

Vlotgebekte professionals die overtuigend hun ideëen verkondigen, slimme strategiëen presenteren, niet wars zijn van experimenten met nieuwe technieken en over het algemeen goed op de hoogte van wat er in de wereld te koop is. Ook van kennis hoe je onbewust kunt beinvloeden, zelfs als dat tegen het belang van de klant ingaat. Maar hoe ver ga je daar in mee om niet in conflict met je geweten te komen?

Summercourse 'Boost your Culture!'

Summercourse 'Boost your Culture!'

Dechesne & Boertje en BR-ND

Dinsdag 21 juli 2015


De wereld verandert sneller dan ooit. Nieuwe technologieën, nieuwe media, nieuwe toetreders, fusies en nieuwe verdienmodellen. De nieuwe generatie werknemers heeft andere verwachtingen van werk, relaties en waarden. In deze tijd van transparantie kun je niet meer naar buiten beloven wat je van binnen niet waar kunt maken.

Organisaties die hun cultuur tot bloei brengen en verbinden met hun strategische koers, waarden en merk, hebben de toekomst.

Hoe maak je van medeWerkers medeMerkers?

Hoe kan je met behulp van events de bedrijfscultuur versterken? En hoe maak je van medeWerkers medeMerkers? Daar gaat de Summercourse van Dechesne & Boertje over.

Wil je gemeenschappelijke waarden activeren? Zijn de missie, visie en kernwaarden bepaald en moeten die tot leven gebracht worden?

Staat je bedrijf voor de uitdaging om een nieuwe strategische koers te gaan varen? En wil je met de medewerkers de dialoog aangaan over het bestaansdoel?

Dan kunnen wij je de workshop ‘Boost your Culture’ van harte aanbevelen. Tijdens deze summercourse leer je hoe je als organisatie de strategische uitgangspunten op een laagdrempelige manier eigen kan maken en hoe je met een event de waarden kan activeren.

Tijdens de middag wordt niet alleen stil gestaan bij bedrijfswaarden maar ga je ook je eigen waarden bepalen.

Informatie

De workshop wordt gegeven door Femke Ramaker, creatief directeur van Dechesne & Boertje, en Kim Cramer en Alexander Koene van BR-ND. BR-ND is een boutique agency dat opdrachtgevers ondersteunt met de ontwikkeling van merk & organisatie. Daarbij geloven zij dat merkstrategie over mensen gaat en dat gelukkige organisaties beter presteren, niet alleen in financieel opzicht. 

De workshop vindt plaats op 21 juli in Muiden, in ons EventHuis aan de Herengracht 33.

De ontvangst is tussen 13.30 en 14.00 uur en na afloop is er vanaf circa 17.30 uur een borrel op ons terras waar we de D&B Rosé 2015 zullen proeven.

Aangezien deze workshop over bedrijfsculturen gaat is deze workshop ook interessant voor collega’s van interne communicatie of HR. Zij zijn meer dan welkom. Mocht je een communicatie- of HR-collega mee willen nemen, laat het ons dan weten.

Tot de 21ste juli!

Voor meer informatie: klik hier!